Na výroční členské schůzi 28. června 2017 byla schválena výroční zpráva Spolku Střížkov 8 - Náš domov za rok 2016. Konst...

Zapojte se do sběru podnětů pro lepší život v Praze 8! - vyzývají občany představitelé městské části Praha 8 a zvou je n...

Odbor stavebního řádu MHMP zrušil 20.7.2015 rozhodnutí Úřadu městské části Praha 8 o dodatečném povolení stavby Provozov...

V anketě Zapojte se do hlasování o revitalizacích parků!, kterou zorganizovala radnice Prahy 8, získala z devíti lokalit...

V souvislosti s novým občanským zákoníkem a zánikem občanských sdružení jsme na členské schůzi 9. června 2015 změnili ná...

Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení...
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované...
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu

Rostoucí zájem o web. Řekněte sousedům.

09.09.2010

Součástí včerejší schůzky členů občanského sdružení bylo stručné vyhodnocení návštěvnosti webu.

V průběhu srpna 2010 zaznamenal web www.CistyStrizkov.cz 329  návštěv, z toho 254 tzv. "unikátních návštěv" (zjednodušeně počet lidí, kteří se na web podívali). V červenci bylo unikátních návštěv 183, jedná se tedy o významný nárůst.

Děkujeme Vám za rostoucí přízeň.

Pomoci nám můžete např.:

  • nalezením vhodného pozemku pro přestěhování IPODEC (několik pozemků jste nám již doporučili, o jednom z nich IPODEC uvažuje, ale pozemek není dostatečný pro kompletní přestěhování IPODEC)
  • rozšiřováním povědomí o současném stavu mezi obyvateli Střížkova - na sídlišti nás jsou cca 2.000 lidí, proto uvítáme, když se o našem webu zmíníte svým sousedům a zájem o činnost sdružení nadále poroste
  • Vašimi případnými osobními kontakty na zastupitele, které jim mohou pomoci ukázat problém, jenž je od nich osobně dál, a proto ho zatím vůbec nemuseli vzít na vědomí
  • zasíláním návrhů a nápadů na konkrétní kroky směřující k odstěhování IPODEC ze Střížkova (případně i návrhy na zabránění dalšímu rozšiřování odpadové firmy IPODEC v sídlišti a minimalizaci negativního dopadu IPODEC na naše sídliště)
  • finančním příspěvkem na účet sdružení uvedený v kontaktech