Odpověď starosty Noska

Po čtyřech měsících, několika urgeních a stížnosti konečně odpověděl starosta Městské části Praha 8 Josef Nosek na podnět našeho občanského sdružení. V dopise předsedovi Antonínu Syslovi ze 13. října píše:
Vážený pane Sysle,
k Vaší žádosti o zřízení komise Rady Městské části Praha 8 k problematice společnosti IPODEC – ČISTÉ MĚSTO, a.s. a sběrného dvora, a následnému podání označeném jako „STÍŽNOST NA NEZODPOVĚZENÍ NA DOPIS“ Vám sděluji, že zřizování komisí Rady Městské části Praha 8 je v působnosti Rady Městské části Praha 8. V rámci úvah o možném vzniku Vámi navrhované komise byla zvažována i možnost, zda Vaši problematiku nezařadit do náplně činnosti pod některou ze stávajících komisí rady. Nicméně s ohledem na končící funkční období orgánů Mětské části Praha 8 bude zapotřebí uvedenou problematiku odložit na dobu po komunálních volbách v letošním roce. Váš požadavek bude následně nově vznikajícícm orgánům Městské části Praha 8 postoupení k projednání.

S pozdravem

Josef Nosek
starosta Mětské části Praha 8