Na výroční členské schůzi 28. června 2017 byla schválena výroční zpráva Spolku Střížkov 8 - Náš domov za rok 2016. Konst...

Zapojte se do sběru podnětů pro lepší život v Praze 8! - vyzývají občany představitelé městské části Praha 8 a zvou je n...

Odbor stavebního řádu MHMP zrušil 20.7.2015 rozhodnutí Úřadu městské části Praha 8 o dodatečném povolení stavby Provozov...

V anketě Zapojte se do hlasování o revitalizacích parků!, kterou zorganizovala radnice Prahy 8, získala z devíti lokalit...

V souvislosti s novým občanským zákoníkem a zánikem občanských sdružení jsme na členské schůzi 9. června 2015 změnili ná...

Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení...
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované...
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu

Byl jsem ve Voctářově ulici...

29.10.2010

Svoji návštěvu sběrného dvora a co by nás čekalo po jeho přesunutí do našeho sídliště, jak plánují  vedení radnice Prahy 8 a firmy IPODEC - Čisté město,  popisuje Mgr. Aleš Pivoda, člen výboru našeho občanského sdružení.

Nechci zdržovat dlouhými litaniemi, a tak to vezmu zkrátka. Bylo zapotřebí zbavit se dvou doslouživších monitorů od PC, a tak jsem v pátek 29. října vyrazil do Voctářovy ulice. Dojel jsem tam po deváté hodině dopolední a během pěti minut, které jsem potřeboval na zajetí pod příslušnou rampu a vyložení monitorů na hromadu, jsem tam zaznamenal celkem pět vozidel, která tam přivezla nejrůznější odpad. To moje bylo šesté. Doslova mě to vyděsilo: Teoreticky to vychází v průměru na víc než jedno auto na minutu!

Možná jsem se trefil do nějaké mimořádné situace, možná ale ne. Každopádně, těch pět minut mě razantně utvrdilo v přesvědčení, že prostě nesmíme dopustit, aby tady, přímo v našem sídlišti, sběrný dvůr vznikl.

Vážení spoluobčané, sousedé! Ať si představitelé radnice Prahy 8 i firmy IPODEC tvrdí, co tvrdí, z našeho dosud ještě stále příjemného sídlišťátka by se skutečně stala zóna hluku, smogu, prachu, neúnosného provozu motorových vozidel a pohybu různých cizích lidí. A notabene zóna, kde by rapidně poklesla cena našich bytů, které jsme si od Městské části Praha 8 kupovali v naději, že jsme tu našli skutečný domov.

Nikdo z nás tehdy nemohl tušit, že se námi, občany Prahy 8, zvolená předchozí politická reprezentace městské části bez vědomí a souhlasu nás, voličů, rozhodne udělat z našeho domova smetiště.

Sběrnému dvoru, pokud by byl umístěn v budoucnu v podobné lokalitě, jako je ten ve Voctářově ulici (odlehlý kout daleko od zástavby a od obytných domů), říkám jednoznačně ano.

Sběrnému dvoru, pokud by měl být umístěn přímo v našem sídlišti, říkám nekompromisně ne a toto stanovisko budu jako člen výboru občanského sdružení Střížkov 8 – Náš domov hájit a prosazovat.

Takto bychom to měli jakožto občanské sdružení prezentovat i všem nově zvoleným zastupitelům, až opět dojde na jednání o umístění sběrného dvora.

 

PS: Už jste také, jako naše rodina, přispěli na konto našeho občanského sdružení, které hájí také Vaše zájmy? Pokud ano, díky Vám. A pokud ne – přečtěte si prosím znovu předchozí řádky a popřemýšlejte…

 

Aleš Pivoda