Archiv rubriky: 2010

Příspěvek člena sdružení p. Polechy k volbám

Aktivní člen našeho Občanského sdružení Střížkov8 – náš domov, RNDr. Jan Polecha, který kandiduje v nadcházejících volbách, nám poslal následující příspěvek:

“ …. posílám, co bych chtěl zvláště prosazovat v případě mého zvolení do zastupitelstva MČ Praha 8 (za Stranu zelených) :

* Řešit problém IPODECu, vnímaný velmi silně občany bydlícími vedle něj (hluk, sběrná auta jezdící přes sídliště). Čím méně IPODECu, tím lépe. Minimum je příjezd zezadu mimo sídliště.

* V zastávce Třebenická směr k Ládví rozšířit zastavení i pro autobusy 177 a 183 (nyní staví jen 136, v době výluky stavěly všechny 3 autobusy a šlo to, cesta v noci ze Střížkova pěšky není bezpečná), v protisměru k Proseku staví u Kauflandu všechny. Dopravní policii se to dle informace z odboru dopravy ÚMČ Praha 8 příliš nelíbí, ale mohli bychom zkusit získat podporu u vedení Kauflandu.

* Omezení hluku z magistrály (preferoval bych spíše protihlukovou stěnu než problematické omezení na 50). Tedy je zřejmé, že je třeba jednat a získat podporu Prahy 9.   „

Stížnost na starostu Josefa Noska


Protože ani po více než čtyřech měsících neodpověděl starosta Josef Nosek na dopis s podnětem našeho občanského sdružení, zaslaný mu 25. dubna, dnešního dne předal předseda občanského sdružení na podatelnu Úřadu Městské části Praha 8 stížnost na starostův postup.

Připomínáme v ní, že starosta na veřejné schůzi zastupitelstva 5. května ústně slíbil, že na dopis písemně odpoví, ale nestalo se tak ani přes několikeré urgence, poslední z 25. července.

Rostoucí zájem o web. Řekněte sousedům.

Součástí včerejší schůzky členů občanského sdružení bylo stručné vyhodnocení návštěvnosti webu.

V průběhu srpna 2010 zaznamenal web www.CistyStrizkov.cz 329  návštěv, z toho 254 tzv. „unikátních návštěv“ (zjednodušeně počet lidí, kteří se na web podívali). V červenci bylo unikátních návštěv 183, jedná se tedy o významný nárůst.

Děkujeme Vám za rostoucí přízeň.

Pomoci nám můžete např.:

  • nalezením vhodného pozemku pro přestěhování IPODEC (několik pozemků jste nám již doporučili, o jednom z nich IPODEC uvažuje, ale pozemek není dostatečný pro kompletní přestěhování IPODEC)
  • rozšiřováním povědomí o současném stavu mezi obyvateli Střížkova – na sídlišti nás jsou cca 2.000 lidí, proto uvítáme, když se o našem webu zmíníte svým sousedům a zájem o činnost sdružení nadále poroste
  • Vašimi případnými osobními kontakty na zastupitele, které jim mohou pomoci ukázat problém, jenž je od nich osobně dál, a proto ho zatím vůbec nemuseli vzít na vědomí
  • zasíláním návrhů a nápadů na konkrétní kroky směřující k odstěhování IPODEC ze Střížkova (případně i návrhy na zabránění dalšímu rozšiřování odpadové firmy IPODEC v sídlišti a minimalizaci negativního dopadu IPODEC na naše sídliště)
  • finančním příspěvkem na účet sdružení uvedený v kontaktech

Ředitel Ipodecu upozorňuje

Od 24. srpna do poloviny října bude probíhat oprava střechy a zateplení objektu Bešťákova 457. Vyplývá to z dopisu ing. Karla Vančury, ředitele společnosti IPODEC – Čisté město, a.s., který zaslal předsedovi o.s. Střížkov 8 – Náš domov Antonínu Syslovi.

„Akce nemá žádnou souvislost s naším záměrem rozšíření technické základny, o kterém spolu jednáme,“ uvádí v dopise, který poslal, aby odstranil možnost vzniku pochybností, neboť jde o zahájení plánované stavební údržby.

Děkujeme za finanční podporu i náměty

Po založení bankovního účtu sdružení začínají na něj přicházet první příspěvky na naši činnost. V tuto chvíli je na kontě již více než 3800 korun, o aktuální výši  se může přesvědčit každý na internetové adrese transparentního účtu http://www.rb.cz/firemni-finance/transparentni-ucty/?tr_acc=vypis&account_number=5479026001.

Bez ohlasu nezůstala ani výzva, že hledáme vhodné alternativní pozemky pro vybudování sběrného dvora, včetně přemístění firmy IPODEC. Tip, na který nás mailem na naši adresu info@cistystrizkov.cz upozornila Monika Nováková, již prověřujeme.

Děkujeme za finanční podporu i námět a uvítáme jakékoli další finanční příspěvky či jinou pomoc. Důvody, kvůli kterým o ně tolik stojíme, zůstávají stejné, podrobněji jsou popsány zde.

Změna ve vedení o. s. Střížkov 8 – Náš domov

Dosavadní místopředsedkyně našeho občanského sdružení paní Marcela Knoblochová ukončila z rodinných důvodů svou práci v této funkci a zůstává nadále členkou o. s.

Členská schůze, která se konala 16. června, zvolila novým místopředsedou pana Jana Mazánka. Výbor tak nadále bude pracovat ve složení: Antonín Sysel, předseda, Jan Mazánek, místopředseda, Mgr. Aleš Pivoda, člen výboru.

Založen bankovní účet sdružení

15.6.2010 byl zřízen v Raiffeisenbank bankovní účet pro naše
občanské sdružení..

Číslo účtu je: 5479026001/5500
Jedná se o transparentní účet pro občanská sdružení. 

Pohyby na účtu jsou dostupné k nahlédnutí komukoli na www stránkách
Raiffeisenbank  na této adrese: <http://www.rb.cz/firemni-finance/transparentni-ucty/?tr_acc=vypis&account_number=5479026001>

Kdokoli si tedy může zkontrolovat, jak je nakládáno s finančními
prostředky na účtu.

Počáteční vklad 1.500,-Kč (p. Mazánek, p. Winter a p. Bílý přispěli á 500,-Kč)

Pomožte najít vhodné umístění pro IPODEC i sběrný dvůr

Zbývá posledních pár týdnů, možná měsíců do doby, kdy IPODEC rozhodne o místě svého rozšíření. Máme zatím jen jednu alternytivu.
Zbývá posledních pár týdnů, možná měsíců do doby, kdy IPODEC rozhodne o místě svého rozšíření. Máme zatím jen jednu alternativu pro jeho přesun a ta není příliš pravděpodobná. Pomožte prosím nalézt další.

Ideální je nalezení pozemku vyhovujícího požadavkům IPODEC a Prahy 8, jak byly formulovány na schůzce představitelů našeho sdružení s ředitelem IPODECu ing. Vančurou. Pozemek by měl: –          být dobře dopravně dostupný
–          umožňovat z hlediska územního plánu nakládání s odpady –          mít výměru minimálně 20 tis. m2
–          být na území MČ Praha 8

Cílem je zachování současné kvality odvozu odpadu z území Městské části Praha 8 zachování sjízdnosti komunikací aby splňoval určité nároky na provozní zázemí.

Přivítáme i návrhy pozemků, které nejsou plně v souladu s výše uvedeným.  Například pozemky v sousedství Prahy 8 nebo o něco málo menší pozemky nebo pozemky vhodné jen pro sběrný dvůr nebo jen pro technické zázemí IPODEC.

Radniční Osmička: Příklad neobjektivnosti

Sběrný dvůr v Libni končí, hledá se řešení. Tak je nadepsán článek, který vyšel v březnovém čísle Osmičkyčasopise vydávaném radnicí Městské části Praha 8. Lze jej označit za příklad jednostranného, neobjektivního zpravodajství. Navozuje totiž u čtenářů dojem, že MČ Praha 8 a společnost IPODEC našly společně řešení, nad kterým panuje všeobecný konsensus včetně občanů Prahy 8 – vybudovat místo zanikajícího sběrného dvora ve Voctářově ulici jiný, a to v Bešťákově ulici na Střížkově.

Také zveřejněná fotografie nedokumentuje fakt, že uvažovaný prostor bezprostředně sousedí s obytnými domy, a navozuje dojem, že jde o zapadlou zarostlou plochu kdesi daleko za městem.

Naše občanské sdružení proto požádalo šéfredaktora časopisu o poskytnutí prostoru pro vyjádření našeho stanoviska, které je diametrálně odlišné od toho, které Osmička prezentovala svým čtenářům.