Na výroční členské schůzi 28. června 2017 byla schválena výroční zpráva Spolku Střížkov 8 - Náš domov za rok 2016. Konst...

Zapojte se do sběru podnětů pro lepší život v Praze 8! - vyzývají občany představitelé městské části Praha 8 a zvou je n...

Odbor stavebního řádu MHMP zrušil 20.7.2015 rozhodnutí Úřadu městské části Praha 8 o dodatečném povolení stavby Provozov...

V anketě Zapojte se do hlasování o revitalizacích parků!, kterou zorganizovala radnice Prahy 8, získala z devíti lokalit...

V souvislosti s novým občanským zákoníkem a zánikem občanských sdružení jsme na členské schůzi 9. června 2015 změnili ná...

Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení...
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované...
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu

Veřejné setkání s představiteli Prahy 8

04.11.2013

Zveme vás na veřejné setkání 11. listopadu v KD Ládví, které navazuje na nedávný názorový průzkum, do kterého se zapojilo více než 1500 obyvatel naší městské části. Budou na něm představeny výsledky průzkumu    a podle radního MČ Praha 8 Tomáše Slabihoudka je cílem setkání zjistit i v diskusi, jak si představujeme rozvoj městské části a co by se mělo konkrétně zlepšit v okolí našeho bydliště.

Je důležité využít této možnosti a připomenout se tváří tvář zástupcům radnice s potížemi, které naše sídliště trápí a které naše zdejší životní prostředí poškozují,  a je třeba dát osobní účastí na takovém setkání radnice s občany najevo zájem občanů o řešení zdejších problémů!

Vzhledem k podnětům místních občanů, uvedeným ve zmíněné anketě, budou bezpochyby při tomto oficiálním setkání 11.11. probírány mimo jiné i body

-         IPODEC v sídlišti Střížkov

-         Pizzeria/Herna v Bínově ulici

-         a jiné ze sídliště Střížkov.

Setkání se zúčastní i zástupci našeho sdružení, kteří vystoupí se svými připomínkami. Budeme rádi, když svou účastí i svými dalšími připomínkami boj za kvalitní životní prostředí v našem sídlišti podpoříte!! Prosíme Vás o Vaši účast!

Na základě zájmu občanů na tomto veřejném setkání (a dalších setkáních konaných v těchto dnech v dalších částech Prahy 8) se budou do konce roku 2013 na MČ Praha 8 scházet pracovní skupiny, při kterých bude radnice připravovat návrhy řešení vybraných problémů!!