Ukliďme Česko: Přidáte se k nám?

V sobotu 18. dubna 2015 se zapojíme do kampaně Ukliďme Česko, když uklidíme prostor kolem konečné tramvaje a podél pěšiny spojující Bešťákovu ulici a konečnou.

Až dosud všechny naše aktivity měly defenzivní charakter, snažili jsme se zabránit zhoršování životního prostředí na sídlišti Střížkov. Dosáhli jsme při tom i dílčích úspěchů.

Veřejné projednání záměru rozšíření areálu IPODEC – Čisté město v lednu 2014 bylo díky našim kvalifikovaným námitkám přerušeno a dosud nebylo obnoveno.

– Před komunálními volbami na podzim 2014 jsme veřejně podpořili strany, jejichž zastupitelé v uplynulém období aktivně podporovali naši snahu nepřipustit rozšíření areálu IPODEC – Čisté město. Tyto strany se dostaly do vedení městské části Praha 8 a již se to projevilo novým přístupem vedení radnice.

Mimo jinéRada Městské části Praha 8 dne 9. března 2015 projednala záměr umístění zařízení ke sběru, výkupu, využívání a odstraňování odpadů na parc.č. 527/7, na k.ú. Střížkov v Praze 8 (při ul. K Zahradnictví) a přijala usnesení, že s tímto záměrem zásadně nesouhlasí.

– Získali jsme zastoupení v nově ustavené komisi pro životní prostředí Rady MČ Praha 8.

Kampaň Ukliďme Česko nám nyní nabízí příležitost ukázat, že umíme aktivně přispět i ke zlepšení životního prostředí, nejen se bránit jeho zhoršování.

Proto jsme se rozhodli uklidit prostor kolem pěšiny spojující Bešťákovu ulici a konečnou tramvaje a rovněž křoviny u konečné, které se začínají podobat divoké skládce.

Sejdeme se v sobotu 18. dubna v 9:00 hodin vedle areálu IPODEC – Čisté město, kde bude přistaven velkoobjemový kontejner a městská část Praha 8 pro nás zajistí pracovní rukavice a pytle na odpad.

Potěší nás, když přijdete i Vy, o to dříve budeme s úklidem hotovi. Pokud se tak rozhodnete, prosím o zprávu na adresu winter@brezen.cz .