Setkání se zastupiteli radním Michalem Šustrem (TOP09) a Petrem Vilgusem (SZ)

Jmenovaní zastupitelé MČ Praha 8 se 3.5.2011 sešli se zástupci našeho o. s. ‚Střížkov 8 -Náš domov‘ Janem Mazánkem, Lenkou Karasovou a Petrem Bílým.

Oceňujeme zejména vstřícnost, jakou radní pan Šustr reagoval na naši výzvu k jednání i ochotu pana Vilguse účastnit se další schůzky.

Pan Šustr měl možnost alespoň z „ptačí perspektivy“ přehlédnout areál  IPODECu a přilehlých pozemků. Následně jsme ho stručně seznámili s důvody našeho nesouhlasu s umístěním sběrného dvora a rozšířením IPODECu v naší oblasti. Zopakovali jsme, že hlavním cílem sdružení je dosáhnout přemístění celého provozu IPODECu do vhodnější lokality. Zastupitele jsme ujistili, že jsme v krajním případě ochotni spolupracovat i na přípravě dalších variant (IPODEC na pozemcích v relativní blízkosti) nebo krizové variantě dopravní cesty kolem trafostanice.

Zástupci sdružení upozornili na to, že spojení  sběrný dvůr + parkoviště IPODECu do jednoho celku nemá opodstatnění. Zastupitelé připustili, že nezavrhují variantu použití dvou pozemků s různými parametry. Pan Šustr dokonce vyjádřil názor, že umístění sběrného dvora u nás není optimální z hlediska dopravních vzdáleností pro všechny obyvatele Prahy 8. Zmínil dále využitelné pozemky v Březiněvsi, které by bylo možno uvažovat pro parkoviště IPPODECu.

Pan Šustr přislíbil, že se blíže seznámí se situací, sejde se s starostou p. Janků a ředitelem IPDODECu p.Vančurou a následně nás seznámí s argumentací , kterou je podpořen dosavadní postoj Mč8 preferující rozšíření IPODECu a plán na SD u nás.

Přínosem schůzky byla ochota radního p.Šustra se naší problematikou zabývat, za což jsme mu závěrem poděkovali. Rekapitulací našich předchozích stanovisek se snad podařilo i rozptýlit nedorozumění, že sdružení postupně své požadavky stupňuje. Doufáme, že se zástupcům sdružení podařilo zastupitele přesvědčit o naší vůli aktivně pomáhat k dosažení všestranně uspokojivého řešení.