Na výroční členské schůzi 28. června 2017 byla schválena výroční zpráva Spolku Střížkov 8 - Náš domov za rok 2016. Konst...

Zapojte se do sběru podnětů pro lepší život v Praze 8! - vyzývají občany představitelé městské části Praha 8 a zvou je n...

Odbor stavebního řádu MHMP zrušil 20.7.2015 rozhodnutí Úřadu městské části Praha 8 o dodatečném povolení stavby Provozov...

V anketě Zapojte se do hlasování o revitalizacích parků!, kterou zorganizovala radnice Prahy 8, získala z devíti lokalit...

V souvislosti s novým občanským zákoníkem a zánikem občanských sdružení jsme na členské schůzi 9. června 2015 změnili ná...

Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení...
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované...
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu

Petici podepsalo 1082 občanů

24.09.2011

Na veřejném zasedání zastupitelstva Městské části Praha 8 dne 21. září předala členka výboru našeho občanského sdružení Lenka Karasová starostovi Prahy 8 Jiřímu Janků petici proti rozšíření areálu společnosti IPODEC- Čisté město a zřízení sběrného dvora odpadu v Bešťákově ulici v Praze 8. Všem 1082 občanům, kteří petici podepsali (z toho více než tisícovka byla z našeho sídliště) děkujeme za podporu.

Přinášíme rovněž text jejího vystoupení:

Vážený pane starosto, vážení radní, zastupitelé – dámy a pánové,

dovoluji si jménem Občanského sdružení Střížkov 8 – Náš domov (neboli „Čistý Střížkov“), a tedy i jménem obyvatel tohoto sídliště, oficiálně předat Městské části Praha 8 - do rukou pana starosty - Petici proti zřízení sběrného dvora a rozšiřování areálu společnosti IPODEC – Čisté město, v Bešťákově ulici, Praha 8 (tedy v sídlišti Střížkov), kterou podepsalo 1082 občanů, z toho více než tisíc místních obyvatel tohoto sídliště. Věříme, že přihlédnete k mínění tak velkého počtu obyvatel a k požadavkům v petici uvedeným.

Dále jsme se chtěli zeptat na naše možné členství v Komisích pro územní rozvoj a pro životní prostředí, které vyplynulo z doporučení návrhového výboru prostřednictvím pana Čapky při minulém červnovém zastupitelstvu a které tu před několika okamžiky připomněl zastupitel pan Vašek - načež pan starosta reagoval, že se tím Rada nezabývala, neboť k tomu nebyl dán žádný impulz, k čemuž se následně radní pan Černý vyjádřil, že to Rada registruje a bude se tím zabývat…

Rádi bychom se tudíž ujistili, zda toto už tedy můžeme brát tak, že to již dostatečným impulzem bylo. A také bychom se chtěli přeptat na přijetí námi zaslaných konkrétních nominací členů našeho sdružení do těchto Komisí…

Připomínám jen, že po minulém červnovém Zastupitelstvu, při němž v diskusi zazněla řada nepřesností a nepravd, na které jsme již nestihli s ohledem na jednací řád reagovat, jsme z tohoto důvodu, pro uvedení našeho přístupu a našich požadavků na pravou míru, vzápětí odeslali všem zastupitelům Prahy 8 Deklaraci pozice našeho občanského sdružení - na níž nemáme k dnešnímu dni co měnit - a jejíž součástí, mimo jiné, bylo i vyjádření naší připravenosti přijmout členství ve zmíněných Komisích, včetně nominací do nich. Kromě toho jsme 31.8.2011 odeslali nominace ještě samostatně. (Adresáty byli všichni radní a členové Komisí pro územní rozvoj a pro životní prostředí.) Chtěli bychom se tedy ujistit, zda Rada a Komise akceptovaly tyto naše konkrétní nominace zaslané e-mailem a zeptala bych se, kdy můžeme očekávat odpověď.

 

Závěrem Vás, vážení zastupitelé, radní, ještě opětovně, i s odvoláním na právě předávanou petici, vyzýváme k zastavení záměru rozšíření firmy IPODEC na pozemcích v sídlišti Střížkov.

Bezpochyby jsou nástroje, jak toho dosáhnout.

Zkraje například: podobně tak jako Městská část odvoláním původního souhlasu s poskytnutím pozemku pro výstavbu plynové elektrárny v Čimicích, tím, že coby vlastník pozemků s umístěním stavby nakonec nesouhlasí, zabránila výstavbě elektrárny, mohla by podobně postupovat i v naší záležitosti.

Děkuji Vám za pozornost.

(pozn.: přijetí nominací do Komisí k projednávání Radou bylo radním panem Černým potvrzeno)