Petici podepsalo 1082 občanů

Na veřejném zasedání zastupitelstva Městské části Praha 8 dne 21. září předala členka výboru našeho občanského sdružení Lenka Karasová starostovi Prahy 8 Jiřímu Janků petici proti rozšíření areálu společnosti IPODEC- Čisté město a zřízení sběrného dvora odpadu v Bešťákově ulici v Praze 8. Všem 1082 občanům, kteří petici podepsali (z toho více než tisícovka byla z našeho sídliště) děkujeme za podporu.

Přinášíme rovněž text jejího vystoupení:

Vážený pane starosto, vážení radní, zastupitelé – dámy a pánové,

dovoluji si jménem Občanského sdružení Střížkov 8 – Náš domov (neboli „Čistý Střížkov“), a tedy i jménem obyvatel tohoto sídliště, oficiálně předat Městské části Praha 8 – do rukou pana starosty – Petici proti zřízení sběrného dvora a rozšiřování areálu společnosti IPODEC – Čisté město, v Bešťákově ulici, Praha 8 (tedy v sídlišti Střížkov), kterou podepsalo 1082 občanů, z toho více než tisíc místních obyvatel tohoto sídliště. Věříme, že přihlédnete k mínění tak velkého počtu obyvatel a k požadavkům v petici uvedeným.

Dále jsme se chtěli zeptat na naše možné členství v Komisích pro územní rozvoj a pro životní prostředí, které vyplynulo z doporučení návrhového výboru prostřednictvím pana Čapky při minulém červnovém zastupitelstvu a které tu před několika okamžiky připomněl zastupitel pan Vašek – načež pan starosta reagoval, že se tím Rada nezabývala, neboť k tomu nebyl dán žádný impulz, k čemuž se následně radní pan Černý vyjádřil, že to Rada registruje a bude se tím zabývat…

Rádi bychom se tudíž ujistili, zda toto už tedy můžeme brát tak, že to již dostatečným impulzem bylo. A také bychom se chtěli přeptat na přijetí námi zaslaných konkrétních nominací členů našeho sdružení do těchto Komisí…

Připomínám jen, že po minulém červnovém Zastupitelstvu, při němž v diskusi zazněla řada nepřesností a nepravd, na které jsme již nestihli s ohledem na jednací řád reagovat, jsme z tohoto důvodu, pro uvedení našeho přístupu a našich požadavků na pravou míru, vzápětí odeslali všem zastupitelům Prahy 8 Deklaraci pozice našeho občanského sdružení – na níž nemáme k dnešnímu dni co měnit – a jejíž součástí, mimo jiné, bylo i vyjádření naší připravenosti přijmout členství ve zmíněných Komisích, včetně nominací do nich. Kromě toho jsme 31.8.2011 odeslali nominace ještě samostatně. (Adresáty byli všichni radní a členové Komisí pro územní rozvoj a pro životní prostředí.) Chtěli bychom se tedy ujistit, zda Rada a Komise akceptovaly tyto naše konkrétní nominace zaslané e-mailem a zeptala bych se, kdy můžeme očekávat odpověď.

Závěrem Vás, vážení zastupitelé, radní, ještě opětovně, i s odvoláním na právě předávanou petici, vyzýváme k zastavení záměru rozšíření firmy IPODEC na pozemcích v sídlišti Střížkov.

Bezpochyby jsou nástroje, jak toho dosáhnout.

Zkraje například: podobně tak jako Městská část odvoláním původního souhlasu s poskytnutím pozemku pro výstavbu plynové elektrárny v Čimicích, tím, že coby vlastník pozemků s umístěním stavby nakonec nesouhlasí, zabránila výstavbě elektrárny, mohla by podobně postupovat i v naší záležitosti.

Děkuji Vám za pozornost.

(pozn.: přijetí nominací do Komisí k projednávání Radou bylo radním panem Černým potvrzeno)