Obavy obyvatel sídliště Střížkov v souvislosti s výstavbou viladomů Roudnická se potvrdily

Mezi námitkami, které vyjádřili obyvatelé sídliště v řízení o povolení výstavby viladomů Roudnická, byla velmi často obava, že intenzivní provoz nákladních automobilů a těžké techniky značně zatíží provoz na ulici Bešťákova, jediné komunikaci na sídliště. Upozorňovali i na bezpečnostní rizika a požadovali, aby investor vybudoval příjezdovou komunikaci na staveniště z ulice K Zahradnictví. Stavební úřad však těmto námitkám nevyhověl s odvoláním na stanoviska odboru dopravy ÚMČ Prahy 8, Policie ČR a dalších dotčených orgánů.

Bohužel realita dala poměrně brzy od zahájení stavby zapravdu obavám obyvatel sídliště. Vlivem těžké nákladní dopravy ze stavby došlo v bezprostřední blízkosti křížení s tramvajovou tratí k propadu vozovky a vytvoření obrovské dutiny.

Stav 11. srpna 2021

Naštěstí nedošlo k žádné nehodě, ale kde je záruka, že se podobná situace, spojená třeba se zablokováním příjezdu na sídliště, nebude opakovat? Výtluků, které by se mohly změnit v hrozivé díry, je na komunikaci Bešťákova více.