Nový název, stanovy i výbor spolku

V souvislosti s novým občanským zákoníkem a zánikem občanských sdružení jsme na členské schůzi 9. června 2015 změnili název na „Spolek Střížkov 8 – Náš domov“, schválili nové stanovy a zvolili nový tříčlenný výbor spolku.

Předsedou se stal Jaroslav Winter, místopředsedou Petr Girsa, členkou výboru Jana Haluzová. Zároveň jsme poděkovali za úspěšné vedení naší organizace v uplynulých letech Janu Mazánkovi, který rezignoval na funkci, protože se zanedlouho stěhuje na druhý konec Prahy.