Josef Nosek ve dvojí funkci


Dosavadní starosta Městské části Praha 8 Josef Nosek zůstává starostou i po volbách.  Možná ještě závažnější pro nás je skutečnost, že se stal také radním hlavního města Prahy zodpovědným za územní plánování.

Předseda našeho občanského sdružení Antonín Sysel nicméně Josefu Noskovi, který dosud patřil k nejaktivnějším zastáncům rozšíření firmy IPODEC a zřízení sběrného dvora v těsném sousedství našich domů,  poblahopřál ke zvolení do obou funkcí a připomněl mu jeho slib, že po volbách předloží nově vznikajícím orgánům Městské části Praha 8 naši žádost o vytvoření komise k problematice společnosti IPODEC a sběrného dvora.

Stojí za připomenutí, že před volbami se Josef Nosek distancoval od starého vedení ODS na pražské radnici a radním se stal coby nová tvář ODS. Rádi bychom věřili, že i na naše oprávněné požadavky začne reagovat nově, jinak než dosud.