Co nového ohledně přesunu Ipodecu

Naposledy jsme o aktivitách směřujících k přemístění areálu společnosti IPODEC – Čisté město informovali 10. srpna 2020 v příspěvku Přesun Ipodecu: Ve hře jsou tři varianty. Zda došlo k nějakému posunu, na to jsme se zeptali ředitele ing. Karla Vančury.

„Pokud se podaří podepsat kupní smlouvu letos (je to pravděpodobné), pak by (v závislosti na délce povolovacího procesu demolice současné zástavby pozemku, výstavby nové technické základny na tomto novém pozemku a získání souhlasu s provozem nového areálu) zhruba okolo poloviny roku 2024 zůstala v Bešťákově ulici technika na ruční úklid komunikací, svoz košů na odpadky, dílna pro provádění běžné údržby a administrativa firmy.

Pokračují i jednání o využití pozemku „Doprastav“ přiléhajícímu k Roudnické ulici. Zde ovšem očekávám podstatně delší proces schvalování návrhu na změnu územního plánu v rámci hl. m., proto se orientujeme na pořízení vlastního pozemku mimo Prahu 8.“

K naší připomínce, že po vykácení porostu kvůli chystané výstavbě viladomů si obyvatelé z Roudnické stěžují na značný hluk z v noci vyjíždějících vozů, který dříve díky zeleni tolik nevnímali, ředitel Vančura uvedl:

„Hladinu nočního hluku jsme v letošní zimní sezóně snížili díky přesunu třetiny velkých vozidel na zimní údržbu komunikací mimo Bešťákovu ulici. Vzhledem k průměrné zimní sezóně však nemusel být tento jev tak viditelný, po několika letech „nezimy“ bylo letos výjezdů na zimní údržbu komunikací více.

Zaměstnancům znovu připomenu maximální ohleduplnost při parkování vozidel v noční směně, omlouvám se za komplikace.“