Na výroční členské schůzi 28. června 2017 byla schválena výroční zpráva Spolku Střížkov 8 - Náš domov za rok 2016. Konst...

Zapojte se do sběru podnětů pro lepší život v Praze 8! - vyzývají občany představitelé městské části Praha 8 a zvou je n...

Odbor stavebního řádu MHMP zrušil 20.7.2015 rozhodnutí Úřadu městské části Praha 8 o dodatečném povolení stavby Provozov...

V anketě Zapojte se do hlasování o revitalizacích parků!, kterou zorganizovala radnice Prahy 8, získala z devíti lokalit...

V souvislosti s novým občanským zákoníkem a zánikem občanských sdružení jsme na členské schůzi 9. června 2015 změnili ná...

Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení...
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované...
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu

Starosta Janků: Nenechám bez povšimnutí žádný problém, který Vás bude tížit!

18.03.2011

Březnové vydání měsíčníku Osmička představuje čtenářům nového starostu Městské části Praha 8 Ing. Jiřího Janků, který vystřídal dosavadního starostu Josefa Noska.

 

S panem Janků se čtyři zástupci našeho občanského sdružení již setkali v době, kdy zastával post radního (viz informace na tomto webu). Z tohoto setkání odcházeli s pocitem, že jde o mladého komunálního politika, který je ochoten naslouchat problémům, jež tíží jeho voliče.

 

V březnové Osmičce, již jako starosta Prahy 8, Jiří Janků publikoval úvodník, v němž tento náš pocit v podstatě potvrdil těmito slovy:

„Prioritou radnice pod mým vedením i nadále bude péče o životní prostředí… Úřad hodlám profilovat jako efektivní a transparentní instituci otevřenou všem obyvatelům a jejich názorům. Nenechám bez povšimnutí žádný problém, který Vás bude tížit, či námět, jejž budete mít na srdci. A pokud to bude v mých silách, pokusím se jej vyřešit.“

Rádi bychom věřili, že nejde jen o proklamativní slova.

 

O tom, že pan Janků vnímá problémy tížící občany, svědčí například jeho jasně deklarovaný odmítavý postoj proti záměru postavit u Čimického háje plynovou elektrárnu, která by přinesla tamějším obyvatelům zhoršení životního prostředí.

 

Doufejme tedy, že bude jako problém tížící nás, občany Střížkova, vnímat i dlouholeté negativní působení společnosti IPODEC na životní prostředí ve zdejší lokalitě. Natož pak snahy o rozšíření jejího areálu a dokonce i eventuální zřízení sběrného dvora 50 metrů od prvního obytného domu a 70 metrů od dětského hřiště.

 

V silách Úřadu Městské části Praha 8, v jehož čele nyní pan Janků stanul, je nepochybně situaci řešit. Důležitá bude snaha a vůle opravdu tak učinit.

 

Slova nového starosty nám dávají novou naději, že situace může být v budoucnu vyřešena k všestranné spokojenosti. Jak nás, občanů - voličů žijících na Střížkově, tak i akcionářů a zaměstnanců společnosti IPODEC.