Na výroční členské schůzi 28. června 2017 byla schválena výroční zpráva Spolku Střížkov 8 - Náš domov za rok 2016. Konst...

Zapojte se do sběru podnětů pro lepší život v Praze 8! - vyzývají občany představitelé městské části Praha 8 a zvou je n...

Odbor stavebního řádu MHMP zrušil 20.7.2015 rozhodnutí Úřadu městské části Praha 8 o dodatečném povolení stavby Provozov...

V anketě Zapojte se do hlasování o revitalizacích parků!, kterou zorganizovala radnice Prahy 8, získala z devíti lokalit...

V souvislosti s novým občanským zákoníkem a zánikem občanských sdružení jsme na členské schůzi 9. června 2015 změnili ná...

Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení...
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované...
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu

Radniční Osmička: Příklad neobjektivnosti

16.05.2010
Sběrný dvůr v Libni končí, hledá se řešení. Tak je nadepsán článek, který vyšel v březnovém čísle Osmičky, časopise vydávaném radnicí Městské části Praha 8. Lze jej označit za příklad jednostranného, neobjektivního zpravodajství.

Sběrný dvůr v Libni končí, hledá se řešení. Tak je nadepsán článek, který vyšel v březnovém čísle Osmičky, časopise vydávaném radnicí Městské části Praha 8. Lze jej označit za příklad jednostranného, neobjektivního zpravodajství. Navozuje totiž u čtenářů dojem, že MČ Praha 8 a společnost IPODEC našly společně řešení, nad kterým panuje všeobecný konsensus včetně občanů Prahy 8 - vybudovat místo zanikajícího sběrného dvora ve Voctářově ulici jiný, a to v Bešťákově ulici na Střížkově.

Také zveřejněná fotografie nedokumentuje fakt, že uvažovaný prostor bezprostředně sousedí s obytnými domy, a navozuje dojem, že jde o zapadlou zarostlou plochu kdesi daleko za městem.

Naše občanské sdružení proto požádalo šéfredaktora časopisu o poskytnutí prostoru pro vyjádření našeho stanoviska, které je diametrálně odlišné od toho, které Osmička prezentovala svým čtenářům.