MČ Praha 8, spoluvlastník

Předkládání návrhů Zastupitelstvu

Web: www.praha8.cz

Adresa:

Zenklova 1/35
PRAHA 8 - LIBEŇ
180 48 PRAHA

Jednání zastupitelstva

Podle jednacího řádu zastupitelstva, §3, odst. 2) mohou Zastupitelstvu návrhy předkládat členové Rady a občané v případě, že je jich více než 0,5% (chápu správně, že pro Prahu 8 je tedy potřeba 0,5% z cca 110tis. obyvatel, tj. cca 550 podpisů?)

Návrhy na projednání, včetně návrhů usnesení nebo opatření, mají právo Zastupitelstvu předkládat jeho členové a Rada (§ 51 odst. 3 písm. a), ve spojení s § 87 odst. 2; § 64 odst. 1 a § 68 odst. 1, ve spojení s § 94 odst. 1 Zákona).

Tímto není dotčeno právo oprávněných občanů Městské části a popř. dalších fyzických osob (dále jen „občan“) (§ 6 odst. 2, § 8 písm. c) a § 9 Zákona)  – požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti Radou nebo Zastupitelstvem; je-li žádost podepsána nejméně 0,5 % občanů, musí být projednána na jejich schůzi nebo zasedání nejpozději do 60 dnů. Žádosti posuzuje a za jejich realizaci v souladu se Zákonem odpovídá Rada, v součinnosti s petiční komisí Rady.