Doručené dokumenty

Dokumenty doručené sdružení - převážně oficielní

Dokumenty

Rozhodnutí Úřadu MČ Praha 8 o kácení dřevin
7.8.2013

Rozhodnutí Městské části Praha 8 o kácení dřevin
2.5.2012

Závěr zjišťovacího řízeni EIA k záměru "Rozšíření areálu IPODEC - Čisté město"
2.5.2012

Rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy o stížnosti na Úřad městské části Praha 8 - strana 1

Rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy o stížnosti na Úřad městské části Praha 8 - strana 2

Rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy o stížnosti na Úřad městské části Praha 8 - strana 3

Odpověď Úřadu Městské části Praha 8 na naši žádost o informace - 1. strana

Rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy o stížnosti na Úřad městské části Praha 8 - strana 4

Odpověď Úřadu Městské části Praha 8 na naši žádost o informace - 2. strana

Odpověď starosty MČ Praha 8 na petici - 1. část

Odpověď starosty MČ Praha 8 na petici - 2. část

Odpověď od Marius Pedersen z 18.2.2011 1.část

Odpověď od Marius Pedersen z 18.2.2011 2.část

řed, Vančura reaguje na naše oslovení M.Pedersen

Odpověď nadace VIA na předběžnou žádost o rychlý grant
2.6.2010

Odpověď nadace VIA na předběžnou žádost o plný grant
1.6.2010

ing. Vančura - podmínky IPODECu pro přestěhování
4.5.2010

Pozvánka k účasti na řízení o kácení pozemek 4083
4.5.2010

Odpověď p. Cibulky na stížnost (práce v mezibloku Roudnická)
mail 4.5.2010

MČ P8 - Odmítnutí naší účasti na řízení Voctářova
3.5.2010

ing. Cvetlerová OUP o pozemku pro IPODEC 533/5
5.4.2010

Vilgus z IPODECu 03/2010
od zastupitele Vilguse informace z Ipodecu

odpověď Noska 3
odpověď starosty Noska z 03/2010 p. Syslovi na dotazy z jednání zastupitelstva

odpověď Noska 2
odpověď starosty Noska na otevřený dopis z února 2010

Odpověď Noska 1
Odpověď starosty Noska na otevřený dopis z ledna 2010

odpadní vody
informace o odpadních vodách v areálu IPODEC

Rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy o stížnosti na Úřad městské části Praha 8 - strana 1

Posudek k záměru Rozšíření areálu IPODEC - Čisté město
zveřejněn 19.12.2013