Dokumenty odeslané

Dokumenty, dopisy, maily, .... odeslané

Dokumenty

Vyjádření sdružení k záměru rozšíření areálu IPODEC - Čisté město v rámci řízení EIA
26.7.2013

Záznam z jednání komise životního prostředí Rady MČ Praha 8
6. června 2012

Odvolání proti rozhodnutí o kácení dřevin
25.5.2012

Námitky sdružení k žádosti o povolení kácení dřevin
24.4.2012

Poděkování a deklarace pozice občanského sdružení Střížkov 8 - Náš domov
Text dopisu, který byl odeslán všem zastupitelům 23.6.2011, den po zasedání zastupitelstva

Petice obyvatel Střížkova
počátkem května zahájeno sbírání podpisů 9.5. posláno na vědomí - adresáti viz "Dopis starostovi Janků"

Dopis starostovi Janků
9.5.2011 odesláno i dalším zastupitelům + IPODEC + Pedrsen

Cíle a priority sdružení
9.5.2011 odesláno zastupitelům a dalším adresátům

Stanovisko OS k projektu rozšíření IPODEC
31.3.2011 - ing. Vančurovi a později dalším adresátům

OS odpovídá řed. Vančurovi ve věci oslovení M.Pedersen

Dopis na Marius Pedersen, p,Šimánek
hlavní akcionář IPODECu

Dopis zástupcům TOP09 v komisích

Dopis místostarostovi za TOP09 - panu Šustrovi

Přihláška ke grantu nadace VIA

Přihláška ke grantu VIA - příloha

Stížnost na starostu Noska
27.9.2010 - na Mč9 poslána stížnost, protože starosta nám neodpověděl

Předběžná žádost o plný grant nadace VIA
31.5.2010

Výzva sdružení k p.Eliášovi k vyjádření o pozemcích
23.5.2010

Dotaz na Sekyra group
4.5.2010

Stížnost na úpravy v mezibloku Roudnická
4.5.2010

Oznámení účasti - kácení
Oznámení účasti v řízení ve věci žádosti o povolení kácení 4.5.2010

Starostovi a zastupitelům - informace a žádost o zřízení komise
25.4.2010 Zastupitelstvu MČ Prahy 8 jako příloha je 10 obrázků

O podmínkách ing. Vančury informujeme zastupitele
5.4.2010

Odpověď ing. Cvetlerové OUP o pozemku pro IPODEC 533/5
5.4.2010

kontaktujeme Věci veřejné
1.3.2010

informace zastupitelům o dopisu starostovi
CC_zastupitelum_text otevřeného dopisu starostovi 25.2.2010

reakce na odpověď starosty
Otevřený dopis starostovi 23.2.2010

Sysel na zastupitelstvu únor
Sysel vystoupení za OS na zastupitelstvu 16.2.2010

Fikes na zastupitelstvu únor
Fikes vystoupení za OS na zastupitelstvu Mč8 16.2.2010

senátorce Palečkové
oslovení senátorky Palečkové 18.1.2010

Noskovi dopis č. 1
starostovi Noskovi dopis č.1 15.1.2010

připomínka ke konceptu územního plánu
připomínka ke konceptu územního plánu podaná magistrátu 8.12.2009