Jaký nebezpečný odpad má svážet 100tis. občanů Prahy 8 do sídliště Střížkov

Jaký nebezpečný odpad se aktuálně vybírá

Stabilní sběrné místo nebezpečného odpadu (má se přestěhovat do sídliště Střížkov)
Stabilní sběrné místo nebezpečného odpadu (má se přestěhovat do sídliště Střížkov)
Stabilní sběrné místo nebezpečného odpadu (má se přestě...

Plánovaný sběrný dvůr odpadu na Střížkově má nahradit sběrný dvůr odpadu ve Voctářově ulici. Ve Voctářově ulici se aktuálně vybírá tento sběrný odpad:

 • Rozpouštědla
 • Kyseliny
 • Zásady
 • Fotochemikálie
 • Pesticidy
 • Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
 • Vyřazená zařízení obsahující fluorovodíky
 • Olej a tuk (vyjma jedlého oleje a tuku)
 • Barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice obsahující nebezpečné látky
 • Detergenty obsahující nebezpečné látky
 • Baterie a akumulátory - olověné akumulátory, nikl-kadmiové akumulátory nebo baterie obsahující rtuť a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie
 • Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21  a 20 01 23
 • Dřevo obsahující nebezpečné látky

Kam dál?