Co nám hrozí

Aktivity firmy IPODEC - Čisté město zhoršují již řadu let životní prostředí obyvatel v bezprostředním okolí ve více ohledech. Pro obyvatele nejbližších domů je nejkritičtější hluková zátěž, neboť vozidla sloužící k odvozu komunálního odpadu před výjezdem v době nočního klidu mají i desítky minut puštěné motory a spolehlivě budí obyvatele sousedním domů ze spánku. Exhalace takto naprázdno běžících motorů rovněž znečišťují ovzduší. Dalším průvodním jevem provozu těchto vozidel na komunikaci je zvýšená prašnost. Zanedbatelný není ani světelný smog, protože za tmy vyjíždějící automobily dokonale prosvítí byty vzdálené pouhých 20 metrů.

Nyní hrozí, že k těmto nepříznivým vlivům přibudou ještě další - níže umístěná mapka ukazuje, že hned na sousedním pozemku by měl vzniknout sběrný dvůr odpadu. Co by to znamenalo pro obyvatele sídliště, přibližujeme na samostatných podstránkách. Další obrázky - vizualizace návrhu sběrného dvora - vypadají samy o sobě hezky. Není však z nich patrné, že tento pozemek se nachází v bezprostřední blízkosti obytných domů, odděluje je pouze silnice. Ani jeden ze všech sběrných dvorů odpadu na území celé Prahy není umístěn tak blízko bytových objektů, dokonce přímo u sídliště!

Přitom naše občanské sdružení objevilo vhodnější pozemek, podstatně vzdálenější od obytných domů, kde by mohla firma IPODEC sběrný dvůr vybudovat. Jak se k našemu návrhu postaví firma IPODEC a Městská část Praha 8?

 

Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení...
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované...
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu